Onderstaande organisaties hebben bijgedragen geleverd aan Stichting Ariane de Ranitz door middel van giften, subsidies en sponsorbedragen. Wij zijn iedereen hiervoor bijzonder erkentelijk.

2020 (1 januari t/m 31 december )

In willekeurige volgorde

  • Lammers BV
  • Grote Club Actie
  • NL Doet
  • Stichting Cash for Care
  • Particuliere donaties
  • Public Search
  • Stichting Parapaard via Fonds Gehandicapten
  • Stichting Paardrijden Gehandicapten Utrecht
  • Stichting Thurkowfonds
  • Sic Semperloge