Wat is de U-pas?

Met de U-pas krijg je van Bureau U-pas een persoonlijk budget dat je kunt gebruiken om sport- en cultuuractiviteiten te betalen bij aanbieders die aangesloten zijn bij de U-pas. Het bedrag dat je met de U-pas kunt besteden is, afhankelijk van leeftijd en waar je woont, €100,-  tot 385,- per jaar. Ook is er soms de mogelijkheid om het ‘Gezinstegoed’ in te zetten.  Informatie vind je op www.u-pas.nl/gezinstegoed.

Wie komt in aanmerking voor een U-pas

Of je recht hebt op een U-pas hangt af van waar je woont en van je inkomen (of dat van je ouders als je jonger bent dan 18). Inwoners van Utrecht, Nieuwegein, De Bilt, IJsselstein, Houten en Stichtse Vecht kunnen in aanmerking komen. De inkomensgrenzen staat op de site van de U-pas: U-pas
Als je een uitkering van de gemeente ontvangt krijg je automatisch een U-pas.

Waar kun je de U-pas aan besteden

Stichting Ariane de Ranitz is aanbieder van de U-pas en bij ons kun je een gedeelte van je lesgeld betalen met de U-pas.

Hoe gaat het betalen met de U-pas bij Stichting Ariane de Ranitz in zijn werk?

Als je het geld wilt gebruiken voor het paardrijden dan stuur je ons een kopie van de voor- en achterkant van je U-pas met daarbij een verklaring dat je toestemming geeft om het bedrag af te schrijven. Wij regelen dan de rest en sturen je daarna een bericht over het resterende bedrag dat je moet gaan betalen.

Let op:

  • Met de U-pas kan je niet het hele bedrag voor een jaar paardrijden betalen. Je moet het restant bedrag dus nog wel zelf overmaken.
  • De U-pas moet je elk jaar opnieuw aanvragen (mogelijk vanaf 1 juli). Stuur vóór het begin van het nieuwe seizoen een kopie van de voor- en achterkant van je U-pas aan ons op.

Mogelijkheid voor vergoeding sportkleren voor ruiters met een U-pas, onder de 18 jaar uit de gemeente Utrecht

  • Kinderen tot en met 17 jaar, woonachtig binnen de gemeente Utrecht, komen in aanmerking voor het Paul Verweel Sportfonds.
  • Het Paul Verweel Sportfonds vergoed enkel sportattributen in gemeente Utrecht. Clubcontributie kan in de gemeente Utrecht worden vergoed via de U-pas.
  • 1 x per jaar kan er per kind maximaal €100 worden aangevraagd

Heb je vragen?

  • Over de U-pas (wat het is, of je in aanmerking komt en hoe je de pas aanvraagt) kijk dan op de website: U-pas
  • Heb je een U-pas en heb je vragen over het betalen van je lesgeld stuur dan een mail naar: penningmeester@arianederanitz.nl
  • Over vergoeding van sportkleren kijk dan op de website: Paul Verweel Sportfonds