Sponsoring door bedrijven, verenigingen of stichtingen

Stichting Ariane de Ranitz zet zich in voor het mogelijk maken van paardrijden voor mensen met uiteenlopende beperkingen. En hoewel ruiters zelf een financiële bijdrage moeten betalen voor hun paardrijlessen, is dit onvoldoende om alle kosten te dekken. Hiervoor zijn wij mede afhankelijk van sponsoren.

Ook voor een bedrijf, vereniging, school of serviceclub kan Stichting Ariane de Ranitz een aantrekkelijk doel zijn: je steunt je medemens in het beoefenen van sport of vrijetijdsbesteding. En voor iedereen is het belangrijk om te sporten. Daarnaast kun je op locatie direct zien waar het geld aan wordt besteed. Je bent van harte welkom om bij onze lessen en activiteiten te komen kijken.

Ieder jaar hebben we wel concrete doelen waarvoor we geld willen reserveren in de vorm van activiteiten, aanschaf van materialen, sponsoring van een ruiter etc.  Overweeg je sponsoring van onze Stichting dan denken wij heel graag mee over de mogelijkheden. Hoe je ons kunt bereiken vind je bij Contact.