Veiligheid voor ruiters en vrijwilligers

De instructeurs en het bestuur van Ariane de Ranitz spannen zich in om voor ruiters en vrijwilligers een veilige omgeving te bieden. Hierbij kijken we naar zowel sociale als fysieke veiligheid.

Sociale veiligheid: Een omgeving waar iedereen met respect wordt behandeld en zich vrij voelt om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Je kan contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon als de instructeurs of het bestuur geen passende actie nemen naar aanleiding van een melding.

Fysieke veiligheid: Instructeurs en vrijwilligers kennen hun taken en verantwoordelijkheid. Wij rijden op een gecertificeerde FNRS manege waar de veiligheidseisen worden nageleefd. Bij Spelregels staat beschreven welke kleding de ruiter moet dragen en welke spelregels er nog meer bij ons gelden.

 

Stichting Ariane de Ranitz is alert op nieuwe ontwikkelingen en neemt daarvoor ook passende maatregelen. Een nieuwe ontwikkeling bij sportbonden is om een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) te eisen van de medewerkers. Het bestuur en de instructeurs hebben de VOG reeds aangevraagd. In de komende periode zal stapsgewijs de VOG verder intrede doen bij ons.

Veiligheid kan niet worden afgedwongen door controle, regels en afspraken alleen. Het gaat om een bewustzijn en alertheid van alle betrokkenen. Wij willen daarom iedereen graag aanmoedigen om suggesties te leveren die de veiligheid kunnen verbeteren en verankeren. De vrijwilligers hebben jaarlijks instructie-avonden en aan hen zal proactief worden gevraagd of zij suggesties hebben om de veiligheid te verbeteren. Voor de ruiters en de ouders/verzorgers/begeleiders van ruiters staat een ideeënbus in de kantine waar je suggesties voor verbeteringen in kan doen. Een suggestie kan ook altijd via een e-mail worden ingediend.